Месяц: <span>Август 2022</span>

Месяц: Август 2022

  • Home
  • -
  • Blogs for Август, 2022
Ürəyin işemik xəstəliyi nədir?-duplicate-1

Ürəyin işemik xəstəliyi nədir?-duplicate-1

Ürəyin işemik xəstəliyi – ürəyin tac damarlarının birində və ya bir neçəsində ötürücülük qabiliyyətinin mütləq və ya nisbi pozulması ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir. Ürəyin işemik xəstəliyi bu gün dünyada ən geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir. Təəssüflər olsun ki, müasir dərman…

Ürəyin işemik xəstəliyi nədir?-duplicate-1

Ürəyin işemik xəstəliyi nədir?-duplicate-1

Ürəyin işemik xəstəliyi – ürəyin tac damarlarının birində və ya bir neçəsində ötürücülük qabiliyyətinin mütləq və ya nisbi pozulması ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir. Ürəyin işemik xəstəliyi bu gün dünyada ən geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir. Təəssüflər olsun ki, müasir dərman…

Ürəyin işemik xəstəliyi nədir?

Ürəyin işemik xəstəliyi nədir?

Ürəyin işemik xəstəliyi – ürəyin tac damarlarının birində və ya bir neçəsində ötürücülük qabiliyyətinin mütləq və ya nisbi pozulması ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir. Ürəyin işemik xəstəliyi bu gün dünyada ən geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir. Təəssüflər olsun ki, müasir dərman…